Warranty card/ใบรับประกันสินค้าดาร์ลิ่งขอนแก่น

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกแบรนด์สินค้า ดาร์ลิ่ง เดอลุกซ์ ที่นอนที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากท่านผู้ใช้ และโรงแรมชั้นนำทั่วโลก เพื่อเป็นการลงทะเบียนใบรับประกันของท่าน กรุณาเพิ่มรายละเอียดของลูกค้า ลงบนฟอร์มนี้ เพื่อเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลระบบของเรา และเพื่อรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือหากมีโปรโมชั่นใดๆ ทางดาร์ลิ่ง เดอลุกซ์ ขออนุญาติส่งข่าวสารไปยังท่านไว้ ณ โอกาสนี้

Visitors: 230,235