Extra Bed Cisco

Stowaway Cisco Bed comes complete with high quality spring mattress. Wooden headbord is firmly attached to bed frame. Equipped with strong strap to keep mattress in place. Rubber castors pervent possible scratching.

 

Extra Bed : CISCO Vertical Stowaway

เตียงเสริม แบบตั้ง ซิสโก้

Size : 99 x 183 x 20 cm. (39” x 72” x 8”)

 

เตียงเสริม ซิสโก้ 

- มาพร้อมกับที่นอนสปริงคุณภาพสูง ความหนา 8 นิ้ว ระบบ บอนแนลสปริง

- โครงสร้างผลิตจาก เหล็กเส้นคุณภาพ แข็งแรง พื้นเตียงเป็นไม่อัดหุ้มผ่าริ้วเทา เพิ่มเติมด้วย หัวเตียงไม้สวยงาม

- สะดวกการยกตั้งขึ้น เพื่อการเคลื่อนย้าย จัดเก็บง่าย ด้วยสายรัดที่นอนสปริง

- มีล้อยาง ที่แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานระยะยาว ไม่ขูดขีดพื้น

 

Vertical Stowaway CISCO Bed :-

- Comes complete with high quality spring mattress. 

- Wooden  headboard is firmly attached to bed frame. 

- Equipped with strong strap to keep mattress in place.

- Rubber castors prevent possible scratching.

 

 

Visitors: 274,379
<