Warranty card/ใบรับประกันสินค้าดาร์ลิ่งขอนแก่น

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกแบรนด์สินค้า ดาร์ลิ่ง เดอลุกซ์ ที่นอนที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากท่านผู้ใช้ และโรงแรมชั้นนำทั่วโลก เพื่อเป็นการลงทะเบียนใบรับประกันของท่าน กรุณาเพิ่มรายละเอียดของลูกค้า ลงบนฟอร์มนี้  เพื่อรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือหากมีโปรโมชั่นใดๆ ทางดาร์ลิ่ง เดอลุกซ์ ขออนุญาติส่งข่าวสารไปยังท่านไว้ ณ โอกาสนี้

 

เงื่อนไขการรับประกันและบริการ

 

 

1.ระยะเวลาการรับประกัน เริ่มต้นจากวันที่ ซื้อ ที่นอน ตามรุ่นที่กำหนด

2. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพของที่นอน และฐานรองในสภาพที่ถูกใช้งานปกติ โดยความชำรุดเสียหายของที่นอนและฐานรองเกิดขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตของโรงงาน หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วน โดยหากความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งปี จากวันที่ซื้อสินค้า บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าขนสินค้า  ภายหลังจาก หนึ่งปี  บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม โดยคำนวณจากค่าแรง และวัสดุเป็นเปอร์เซ็นต์ ตามจำนวนปีที่ถูกใช้ไป

2.1 การรับประกันในส่วนของที่นอนสปริง ครอบคลุมความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้

        * ความเสียหายอันเกิดจากสปริงยุบ, ทรุด

        * ความเสียหายจากการยุบตัวของที่นอน โดยการวัดการยุบตัวบริเวณที่นอน 2 จุด ขณะนอนบนที่นอนแล้ว มีการยุบตัวแตกต่างกันมากกว่า 2 นิ้ว

2.2 การรับประกันในส่วนของที่นอน ไม่มีสปริง ครอบคลุมความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้

        * ความเสียหายจากการยุบตัวของที่นอน  โดยการวัดการยุบตัวบริเวณที่นอน 2 จุด ขณะนอนบนที่นอนแล้ว มี การยุบตัวแตกต่างกันมากกว่า 2 นิ้ว

2.3 การรับประกันในส่วนของฐานรอง ครอบคุลมความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้

        * ความเสียหายอันเกิดจากการทรุดตัว ยุบ หลวม ของวงสปริงหรือสปริง Torsion Bar

        * ความเสียหายอันเกิดจากการปริแตกของเนื้อไม้ ของฐานรอง

        * การเคลื่อนตัว หรือ การบิด งอ ของคานรับน้ำหนัก ของฐานรอง

การรับประกัน ไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้

•        การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึงที่นอนที่มีการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนสภาพให้ผิดไปจากเดิมตามความต้องการของลูกค้า

•        ความเสียหายจากการที่สปริงยื่นทะลุผิวชั้นบน เพราะการเคลื่อนย้ายที่นอนผิดวิธี เช่น พับ หรืองอที่นอน

•        การใช้หูจับที่ถูกวิธี ควรใช้เพื่อการหมุนปรับทิศทางเท่านั้น ในกรณีที่เกิดการฉีกขาดของหูจับ

            เนื่องจากการใช้ยกหรือการแบกจะไม่จัดอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

•        คราบสกปรก รอยเปื้อน หรือรอยไหม้

•        ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขนส่งสินค้า

•        ผ้าหุ้มที่นอน

•        มีการวางที่นอนบนเตียง หรือฐานรองที่ชำรุดไม่เหมาะสม

•        บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่ไม่มีการลงทะเบียนรับประกัน

•        การรับประกันนี้ ใช้ได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

        นโยบายรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า  :   บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะจัดการข้อมูลต่างๆ ของท่านอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากลูกค้า เราจะใช้อย่างรอบครอบระมัดระวัง

Visitors: 1,399,837