ภูมิแพ้ เกิดจากสิ่งนี้งั้นรึ?

จะเชื่อได้อย่างไร ว่าเราไม่ได้เป็นภูมิแพ้ อันเกิดจากที่นอน

Visitors: 274,283
<