ภูมิแพ้ เกิดจากสิ่งนี้งั้นรึ?

จะเชื่อได้อย่างไร ว่าเราไม่ได้เป็นภูมิแพ้ อันเกิดจากที่นอน

    

ที่นอนที่มีใย amicor ต่อต้านไรฝุ่น

    • millenium.jpg
      ที่นอนพ็อคเก็ตสปริง พร้อมสรรพ ทั้งความหรูหรา โอบอุ้มมั่นคง ไม่กระเทือนถึงกัน มีชั้นเส้นใยอะมิคอร์อัจฉริยะ ต่อต้านไรฝุ่น ตลอดอายุการใช้งาน ได้โอโค่เท็กซ์สแตนดาร์ด
Visitors: 1,369,680