Payment Notification / แจ้งการชำระเงิน

 

การโอนเงิน รบกวนทำการโอนเงินเข้าบัญชีนี้

 

 

เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วกด ปุ่ม ส่งข้อมูล

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน

Inform Payment

การติดตามสินค้า:

 
ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ หรือ ท่านสามารถติดต่อขอทราบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ 02-072-8859 ต่อ 106 หรือ line @darlingmattress
Visitors: 1,391,475