Roberta ขนาด 6 x 6.5 ฟุต

 ที่นอน โรเบอร์ต้า

 

     โรเบอร์ต้า เป็นที่นอนสปริง ระบบ Barrel Pocketed Coiled Spring ที่นุ่มแน่น โอบอุ้มทุก สรีระรับน้ำหนัก

ได้ดีเยี่ยม ด้วยวงสปริงแต่ละวงห่อหุ้มในถุงผ้าสปันบอนด์  จึงรองรับแผ่นหลังของท่านอย่าง อิสระและซัพพอร์ท

ทุกสัดส่วน  ปราศจากเสียงรบกวน  และไม่กระเทือนคนข้างเคียงเมื่อพลิกตัว

Visitors: 1,350,845