02
Aug

รู้หรือไม่ สาเหตุปวดหลังเรื้อรัง อาจเริ่มต้นจากห้องนอนของเรา ตอนที่ 1อาการปวดหลังเป็นอาการที่สามารถพบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะแต่ในผู้สูงอายุเท่านั้น โดยเฉพาะปัจจุบันที่พบได้มากในวัยทำงาน ซึ่งถ้าหากมีอ…02
Aug

เทคนิคการดูแลกระดูกสันหลังให้แข็งแรง ด้วยท่าทางการนอนที่เหมาะสมอาการปวดหลังเป็นอาการที่สามารถพบได้ในคนทุกเพศทุกวัย
ไม่เฉพาะแต่ในผู้สูงอายุเท่านั้น โดยเฉพาะปัจจุบันที่พบได้มากในวัยทำงาน ซึ่งถ้าหากมี…02
Aug

ความเชื่อผิดๆ ของการนอนพื้น ทำให้เสี่ยงภาวะปวดหลังเรื้อรังอย่างมากทุกคนต้องนอนหลับพักผ่อนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทำให้หลายคนมักละเลยความสำคัญของการนอน คิดซะว่าจะนอนที่ไหนเมื่อไหร่ อย่างไรก็ได้ ง่วงตรงไหน…